HOĆE LI PRESUDA POKRENUTI DOVRŠETAK DOMA NA ŠĆITU?

HOĆE LI PRESUDA POKRENUTI DOVRŠETAK DOMA NA ŠĆITU?

Ovih dana donesena je drugostupanjska presuda po tužbi Općine Prozor – Rama kojom se pokušavala dokazati struktura vlasništva Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit sukladno uloženim sredstvima. Iz presude se vidi da je vlasnička struktura nad zgradom Doma za stare i nemoćne osobe Rama na Šćitu…

Pročitajte više