FRA MATO TOPIĆ: “Ne smijemo šutjeti pred onima koji o povijesti ne znaju ništa.”

FRA MATO TOPIĆ: “Ne smijemo šutjeti pred onima koji o povijesti ne znaju ništa.”

Fra Mislave! Obećaj danas i ti da ćeš poći svijetlim koracima naših ujaka do konačnog susreta s vječnim Jaganjcem na nebu. Obećaj da ćeš poći tradicijom velikih sinova sv. Franje, koji su kroz 700 godina prolazili bosanskim planinama i nosili narodu mir i dobro. Obećaj da ćeš se boriti za…

Pročitajte više