Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu

Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu

U petak 17. siječnja 2020. godine kandidat Ante Džolan, mag.ing.aedif., obranio je doktorski rad (disertaciju) na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu pod naslovom NUMERIČKO MODELIRANJE VREMENSKI OVISNIH DEFORMACIJA BETONA PRI 3D ANALIZI KONSTRUKCIJA, a čin obrane održan je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Povjerenstvo za obranu…

Pročitajte više