• Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu
 • Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu

Rama dobila još jednog doktora znanosti: Ante Džolan obranio doktorski rad na Građevinskom fakultetu

U petak 17. siječnja 2020. godine kandidat Ante Džolan, mag.ing.aedif., obranio je doktorski rad (disertaciju) na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu pod naslovom NUMERIČKO MODELIRANJE VREMENSKI OVISNIH DEFORMACIJA BETONA PRI 3D ANALIZI KONSTRUKCIJA, a čin obrane održan je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Povjerenstvo za obranu u sastavu:
prof. dr. sc. Mirela Galić – predsjednica (FGAG Split),,
prof. dr. sc. Mladen Glibić – član (GF Mostar),
doc. dr. sc. Neno Torić – član (FGAG Split),
izv. prof. dr. sc. Amin Hadrović – član (GF Džemal Bijedić Mostar),
izv. prof. dr. sc. Naida Ademović – članica (GF Sarajevo)

udijelilo je Anti Džolanu titulu doktora tehničkih znanosti iz područja građevinarstva.

 

Čestitamo dr. sc. Anti Džolan!

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing