KAKO JE “GRB RAME” POSTAO “GRB BOSNE” – Završni dio

KAKO JE “GRB RAME” POSTAO “GRB BOSNE” – Završni dio

Nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine, pitanje izbora grba koji bi se postavljao na službene i administrativne dokumente, te kojim bi se simboliziralo “zemaljsko pripadništvo”, veoma je brzo pretvoreno u politički problem. S obzirom na to da se radilo o osjetljivim pitanjima, koja su zadirala u suštinu pravnog…

Pročitajte više
KAKO JE “GRB RAME” POTISNUO “GRB BOSNE”

KAKO JE “GRB RAME” POTISNUO “GRB BOSNE”

I dok je ruka sa sabljom nedvojbeno smatrana grbom Bosne u ranoj habsburškoj tradiciji, a potom i grbom Rame, mimo nje je skoro istovremeno na sasvim drugim osnovama kreiran različit bosanski grb čija će uloga tek kasnije doći do izražaja. Radi se o ukrštenim nazubljenim gredama s okrunjenim glavama na…

Pročitajte više
KAKO JE “GRB BOSNE” POSTAO “GRB RAME” (III. DIO)

KAKO JE “GRB BOSNE” POSTAO “GRB RAME” (III. DIO)

Nakon što je ugarski kralj Ferdinand I proglašen rimskim carem 1558. godine došlo je do stapanja austrijske carske i ugarske kraljevske heraldičke tradicije. Iz tog čina proizišlo je različito poimanje dotadašnje habsburške koncepcije “bosanskog grba”. To se najbolje može primijetiti promatranjem grbova i titula zastupljenih na Ferdinandovim dvostranim carskim pečatima….

Pročitajte više
RUKA S MAČEM KAO “GRB BOSNE”

RUKA S MAČEM KAO “GRB BOSNE”

U srednjem vijeku simbol ruke naoružane mačem predstavljao je viteško dostojanstvo dato istaknutom pojedincu za hrabre ratničke podvige.[1] U tom smislu on je bio relativno rasprostranjen heraldički znak, posebno često dodjeljivan za vojne uspjehe postignute u borbama protiv Turaka.[2] Najčuveniji nosilac takvog grba u Bosni bio je veliki vojvoda bosanski…

Pročitajte više
KAKO JE “GRB RAME” POSTAO “GRB BOSNE”

KAKO JE “GRB RAME” POSTAO “GRB BOSNE”

“Čim je jednom Rama svoj grb dobila, a Rama se u Ugarskoj miešala s Bosnom, dosta je bilo koraknuti, da se taj skovani ramski grb prenese na Bosnu, i da bosanski grb iztisne i u zaborav baci.” Franjo Rački, “Stari grb bosanski”, Rad JAZU, Knj. XXX, Zagreb, 1890, 134. U…

Pročitajte više