Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE  SASTAVLJEN  ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE SASTAVLJEN ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Lipa pozdrav fratrim u Nahii Prozorskoj Došla je visoka naredba do Gospodara Omer Paše Mušira, i Teftedar Bega rad harača ovogodišnji, da kako su lani pokupljeni od fratarah i knezovah, i virno pridani u carsku haznu, kako, i ove godine naredjuje se da sistom pomljom, i nastojanjem učinite, da carska…

Pročitajte više