Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE SASTAVLJEN ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE SASTAVLJEN ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Lipa pozdrav fratrim u Nahii Prozorskoj

Došla je visoka naredba do Gospodara Omer Paše Mušira, i Teftedar Bega rad harača ovogodišnji, da kako su lani pokupljeni od fratarah i knezovah, i virno pridani u carsku haznu, kako, i ove godine naredjuje se da sistom pomljom, i nastojanjem učinite, da carska hazna ne tanji po Vašoj kakvoj nepomlji ziana, nego sve virno, i podpuno u dražtvu mubirah i knezovah taj carski poso obvaršite, kako vam se i naredjuje. Novce koje pokupit buduse za harače pridajte te nahije Mudiru, a od istog primite tahvile koliko ste pridali. – Kupite pak harače na način lanski na glavu po gr. i5. velim petnest, a uzmljite od onih koji mogu zaraditi harač, odvim od djece ne uzmljite koja nisu navaršila godinah deset, nit od prosiakah, nit od staro nemoćnih. Dok vam ovu naredbu carskog Mušira šaljem ostajem u Travniku na 23. Moherema 1268.[1]

 

Axi Ali Paša kajmekam Travanski

 

 

 1. Selo Proslap

Kuće

Godina

 1. Periša Falatar     81

Ilkan sin Perišin          34

Anto sin Perišin          26

Marko unuk Perišin    24

Juro unuk Perišin        14

Frano bratić Perišin    38

Periša sin Franin         4

Anto bratić Franin      11

Andria bratić Franin   5

 

U sve muškadie br. 9

 

 

 1. Mijo Falatar      43

Ivo sin Mijin               10

Ilia sin Mijin               6

Pavo sin Mijin            3

 1. Pavo Nović      68

Pavko sin Pavlov        27

Mijo bratić Pavlov      39

Frano bratić Pavlov    34

Stepo ?? sin Ivanin     7

Nikola sin Ivanin        4

Mato sin Ivanin          2

 

 1. Ivan Burić, pristar, sakat  91

Lovro sestrić Ivanov              51

Pavo sin Lovrin                      29

Marko sin Lovrin                   24

Periša sin Lovrin                    19

Ivan sin Lovrin                       15

Anto sin Pavlov                     3

 

 1. Martin Kuraja, pravo nemoćan  81

Marko sin Martinov                           50

Ilia sin Martinov                                49

Anto sin Martinov                             47

Jozo sin Markov                                 26

Ivan sin Markov                                 24

Pilip sin Markov                                 22

Pavo sin Markov                                21

Toma sin Markov                               10

Mijo sin Ilin                                       13

Mato sin Ilin                                      6

Desan ?? sin Antin                             3

Jakov sin Antin                                  1

Stipo sin Jozin                                   2 mjeseca

 

 1. Mato Kuraja – Čuruk, sipav??   75

Pavo sin Matin                                   29

Andria sin Matin                                21

Ilia sin Matin                                      17

 

 1. Marko Kuraja 41

Ivan sin Markov                                 21

Frano sin Markov                               18

Martin i Mijo, bliznaci, sinovi Markovi    15

Ilia sin Markov                                   12

Filip sin Markov                                 9

Mato sin Markov                               7

Anto sin Markov                                5

Marko sin Markov                             1

Ivan brat Markov, budalaše,              34

 1. Vid Kuraja      71

Anto sin Vidov                                  41

Ivan sin Vidov                                   36

Periša sin Vidov                                 26

Mijo sin Vidov                                   19

Ivan siv Ivanin                                   1

Stepan?? sin Perišin                           1

 

 1. Anto Kuraja 67

Anto sin Antin                                   27

Ivan sin Antin                                    21

Marko sin Antin                                 16

Mijo sin Antin                                    11

 

 1. Pavo Kuraja 36

Mijo sin Pavlov                                  8

Petar sin Pavlov                                 6

Marko sin Pavlov                               4

Ivan brat Pavlov                                26

Stepan brat Pavlov                             21

Pavo sin Stepanov                             1

Pavo sin Ivana                                               10 mjeseci

 

 1. Tomo Petričević – Jagić 46

Stepan sin Tomin                               13

Mato sin Tomin                                  11

Ivan sin Tomin                                   7

Petar sin Tomin                                  2

Toma sin Tomin                                 1 mjesec

 

 1. Petar Berkić, prekrižen i stavljen + 61

Marian sin Petrov                               24

Ilia sin Petrov                                     15

Ivan sin Petrov                                   7

Mijo sin Petrov                                  5

Jozo sin Petrov                                   2

 

 1. Juro Kuraja 37

Petar sin Jurin                                    4

Ivan sin Jurin                                     10 mjeseci

 

 1. Lovro Kuraja 67

Ilia brat Lovrin                                   86

Stjepan sin Lovrin                              29

Ivan sin Lovrin                                  16

Mato sin Lovrin                                 7

Mijo sin Stjepanov                             9 mjeseci

 

 1. Mijo Kuraja 41

 

 1. Jakov Kuraja 61

 

 1. Petar Kuraja – Ansusni ??? 61

Ilia sin Petrov                                    13

Ivan sin Petrov                                   3

 

 1. Mato Mrižić 64

Ivan sin Matin                                               17

Mato sin Matin                                  8

Ilia sin Matin                                      5

 

 1. Petar (Kelešić) Bošnjak 36

Mato brat Petrov                                33

Marko brat Petrov                              26

Ivan sin Matin                                               5

 

 1. Stepan Jurkić 56

Mijo sin Stepanov                              26

Anto sin Stepanov                             15

Mato sin Stepanov                             10

Stepan sin Stepanov                          1

 

 1. Jozo Gazilj 31

Vid brat Jozin                                    28

Ivan brat Jozin                                   22

Stepan sin Jozin                                 6

Ilia sin Jozin                                       4

Andria sin Jozin                                 2

Marko sin Jozin                                  7 mjeseci

 

 1. Juro Čović 44

Anto sin Jurin                                    8

 

 1. Antun Dronjić – Čuruk?? 74

 

 1. Ilia Dronjić – Džeić 29

Pavo brat Ilijin                                   21

Frano sin Ilijin                                    5

 

 1. Lovro Dronjić 41

Lovro sin Lovrin                                5

 

 1. Mato Dronjić 27

 

 

 1. Lučići

 

 1. Toma Lučić – Čuruk ??, sipav?? 71

Jakov sin Tomin                                 41

Ilia sin Tomin                                     37

Frano sin Tomin                                 31

Anto sin Tomin                                  29

Ivan sin Tomin                                   19

Mijo sin Jakovljen                              11

Stepan sin Ilin                                    11

Jozo sin Ilin                                        5

Ivan sin Ilin                                        2

Juro sin Franin                                   9

Toma sin Franin                                 6

Luka sin Franin                                  1

Pavo sin Antin                                   3

Ivan sin Antin                                    1 mjesec

 

 1. Pavo Lučić 52

Marko sin Pavlov                               18

Toma sin Pavlov                                16

Ilia sin Pavlov                                    9

 

 1. Ivan Lučić, staro, nemoćno 86

Frano sin Ivanov                                37

Gergo sin Ivanov                               26

Anto sin Ivanov                                 21

 

 1. Ivan Lučić – Derljo?? 46

Jozo pastorak Ivanov                                     21

 1. Stjepan Lučić, posve?? Čuruk 67

 

 1. Ilia Vidakušić 31

Ivan brat Ilijin                                    26

Mato brat Ilijin                                   24

Stepan brat Ilijin                                21

 

 

III. Ripci

 

 1. Pavo Jozić 76

Ilia sin Pavlov             41

Antun sin Pavlov        39

Andria sin Pavlov       26

Mato sin Pavlov         18

Mijo sin Pavlov          14

Stepan brat Pavlov     73

Mato sin Stjepanov    26

Martin sin Stjepanov  16

Marko sin Stjepanov  13

Ivan sin Stjepanov      3

Božo brat Pavlov        57

Ivan sin Božin                        17

Ilia sin Božin              11

Nikola unuk Pavlov    4

 

 1. Mijo Jozić 54

Andrija sin Mijin                    12

Ivan sin Mijin                         7

Stepan sin Mijin                     1

Nikola stričević Mijin             27

 

 1. Ivan Jozić 59

Jozo sin Ivanov                      18

Mijo sin Ivanov                      15

Ivan sin Ivanov                      3

 

 1. Petar Jozić 61

Toma sin Petrov ???               29

Tadija sin Petrov                    27

Stepan sin Petrov                   17

Ilia sin Petrov                         10

Jozo sin Petrov                       8

Mato sin Petrov                      6

Juro sin Petrov                       3

 

 1. Božo Jozić 59

 

 1. Mijo Mišura 41

Mato sin Mijin                        13

Ivan sin Mijin                         10

Rafo sin Mijin                        4

 

 

 1. Jozo Mišura 28

Ivan brat Jozin                       27

Mijo brat Jozin                       21

 

 1. Martin Mišura, đuturum 77

Božo sin Martinov                 31

Juro sin Martinov                   29

Mato sin Martinov                 26

Stepan sin Martinov               21

 

 1. Frano Ravlić 61

Ivan sin Franin                       29

Marian sin Franin                   26

Mijo sin Franin                       24

Nikola sin Franin                    12

 

 1. Božo Žulj 41

Stepan sin Božin                    6

Mato sin Božin                       3

 

 1. Ivan Jeličić 29

 

 1. Juro Grubiša 57

Toma pastorak Jurin               31

Juro sin Tomin                        2

 

 1. Anto Ćuci 57

 

 1. Jakov Berković 57

Božo sin Jakovljev                 16

 

 1. Ilija Berkić 27

Juro brat Ilijin                         24

 

 1. Pilip Lovrić 56

Mijo sin Pilopov                     16

Lovro sin Pilopov                   13

Ivan sin Pilipov                      9

Jozo sin Pilopov                     2

Stepan sin Pilipov                  1

 

 1. Tadia Ivančević 71

Ivan sin Tadijin                      41

Ilia sin Tadijin                        37

Ilia sin Ilin                              4

 

 1. Ilia Tomić 51

Jozo sin Ilin                26

Ivan sin Ilin                15

 

 1. Anto Ramljak 57

Ivan sin Antin            21

Mato sin Antin           19

Frano sin Antin          17

Ilia sin Antin              7

 

 1. Kopčići – Kozo – Luke

 

 1. Petar Sliško 37

Lovro sin Petrov         16

Ivan sin Petrov           13

Juro sin Petrov            10

 

 1. Frano Lozić?? staro, nemoćno 101

Mato sin Franin                      24

Ivan unuk Franin                    11

 

 1. Mato Kvasina 26

Mijo brat Matin                      21

 

 1. Marko Radoš 61

Ilia sin Markov                       21

Lovro sin Markov                  14

Juro sin Markov                     12

Vid sin Markov                      7

Mato brat Markov posve sakat          41

 

 1. Božo Radoš 26

Ivan brat Božin                      13

 

 1. Božo Germica ?? 51

 

 1. Andria Šimunović 61

Ivan sin Andrijin                    15

Jozo sin Andrijin                    5

 

 1. Nikola Šimunović 51

Nikola sin Nikolin                  3

Ivan sin Nikolin                     1

 

 1. Marian Glibo 51

Križan brat Marijanov            36

Blaško sin Marijanov             18

Ivan sin Marijanov                 15

Petar sin Marijanov                2

Mato sin Križanov                 9

Mijo sin Križanov                  5

 

 1. Bariša Topić – Berkić 49

Ivan sin Barišin                      17

Jozo sin Barišin                      14

Mijo sin Barišin                      12

Tomo sin Barišin                    1

Martin brat Barišin                 28

 

 1. Ivan Berkić – čuruk, sipav 76

Marian sin Ivanov                  34

Ilija sin Marijanov                  10

Stepan sin Marijanov             6

 

 1. Vid Berkić 36

Ivan brat Vidov                     15

Marian sin Vidov                   5

Jozo sin Vidov                       3

 

 1. Vid Iviš 29

 

 1. Toma Sabljo 41

Ilija sin Tomin, posve sakat    9

Tomo sin Tomin                     4

Ivan sin Tomin                       1

 

 1. Marko Barišić 61

Ivan sin Markov                     26

 

 1. Mato Barišić 29

 

 1. Tadija Mitrović – Čuruk, sakat 71

Stjepan sin Tadijin                 36

Periša sin Tadijin                    29

Martin bratić Tadijin              21

 

 1. Juro Raspudić, sakat 76

Augustin sin Jurin                  34

Ivan sin Jurin                          27

 

 1. Andrija Stapić 36

Pavo brat Andrijin                 31

 

 1. Mato Varela 61

Ivan sin Matin                                    21

Marko sin Matin                     1

 

 1. Juro Varela, čurak 71

Ivan sin Jurin, smeten            29

Jakov sin Ivanov                    5

Stjepan sin Ivanov                 4

 

 1. Mato Verljić 41

Augustin sin Matin                3

 

 1. Ivan Verljić 27

 

 1. Petar Jurić 46

Ilija sin Petrov                                    21

Mijo sin Petrov                       19

 

 1. Stjepan Lovrić 51

Toma sin Stjepanov                12

Mato sin Stjepanov                7

 

Slijedi nastavak s nekim drugim zanimljivim detaljima…

 

[1] Moherem (Muharem) prvi mjesec muslimanske Mjesečeve godine. 1268. = 1852. godina

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar