Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine: Selo Štit (Šćit)

Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine: Selo Štit (Šćit)

Najveći dio deftera obuhvaća popis timara koji su upisani po nahijama i to: Livno, Kupres, Rama, Neretva, Uskoplje, Sokol, Saromiše, Sinj, Kosovo, Ostrovica i Nadin. Pored podataka koje sadrži ovaj dio popisa, kao i kod popisa zeameta, ovdje ima niz sitnih bilježaka koje pružaju podatke o statusu pojedinih naselja, posjednicima…

Pročitajte više
Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine: Tumač pojmova

Opširni popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine: Tumač pojmova

Detaljni popis Kliškog sandžaka iz 1550. daje značajne demografske podatke o ekonomskoj, socijalnoj i konfesionalnoj strukturi stanovništva. U prvom redu je to naravno o nametima koje je stanovništvo moralo plaćati. Ovdje nisu sadržani svi porezi i nameti koji su se od vremena do vremena mjenjali ali isto tako i od…

Pročitajte više
Što je sve obuhvaćao Kliški sandžak?

Što je sve obuhvaćao Kliški sandžak?

Područje Kliškog sandžaka obuhvaćalo je dijelove jugozapadne Bosne i Hercegovine i dijelove Like, Krbave i Dalmacije u današnjoj Hrvatskoj. Najistočnija točka bio je grad Konjic, a idući od Konjica prema zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu područie ovog sandžaka obuhvaćalo je izvorište rjeke Vrbas sa dolinom koja se proteže uz tu rijeku sve do grada Jezera kod Jajca (koje nije…

Pročitajte više
Povijest: Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Povijest: Popis Kliškog sandžaka iz 1550. godine

Osmanski katastarski popisi — tapu tahrir defteri — predstavljaju bogatu i raznovrsnu građu za izučavanje društvene i ekonomske historije Osmanskog carstva, a posebno za historiju naselja historijsku geografiju. To su fundamentalni historijski izvori za vrijeme u kojem su nastajali. Popisivanje pojedinih sandžaka Osmanskog carstva u određenim vremenskim razmacima datira još od osnivanja…

Pročitajte više
Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE  SASTAVLJEN  ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Zanimljive povjesne crtice: TEFTER OD CARSKIH HARAČAH NAHIE PROZORSKE SASTAVLJEN ZA GOD. 1853. – 1269. POČIMAJUĆU

Lipa pozdrav fratrim u Nahii Prozorskoj Došla je visoka naredba do Gospodara Omer Paše Mušira, i Teftedar Bega rad harača ovogodišnji, da kako su lani pokupljeni od fratarah i knezovah, i virno pridani u carsku haznu, kako, i ove godine naredjuje se da sistom pomljom, i nastojanjem učinite, da carska…

Pročitajte više