Doznajte pomoću čega će se od 1. srpnja nadzirati hrvatska granica

Doznajte pomoću čega će se od 1. srpnja nadzirati hrvatska granica

To je nacionlani strateški inetres, da ljudi prelaze bez putovnica, bez osobnih iskaznica, da građani Hrvatske ne moraju prolaziti nikakvu kontrolu.

Pročitajte više