Javni poziv za poticaj zapošljavanju

Javni poziv za poticaj zapošljavanju

Temeljem članka 41. Statuta općine Prozor – Rama – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Prozor – Rama“ br. 3/01), Programa poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama („Službeni glasnik općine Prozor-Rama“, broj: 4/11), i Odluke o utrošku sredstava za poticaj za zapošljavanje u općini Prozor – Rama u 2016….

Pročitajte više