Foto: Jurjev 2019.  u Prozoru

Foto: Jurjev 2019. u Prozoru

Jurjev je nekada bio u Prozoru veliki “dernek” kada se trgovalo na veliko. Posebno su se vršile različite trgovačke radnje vezane uz proljetne radove. Tako se nabavljalo ratilo (vile, grablje), alate, kose, motike… A danas? Danase su dvije  tržnice. Zelena tržnica je smještena na platou nedaleko od crkve gdje će…

Pročitajte više