Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu kontroliranih u ovoj godini ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve i za potrošače predstavljaju rizik od strujnog udara i požara. To je rezultat nadzora koji su provele Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko….

Pročitajte više