Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu kontroliranih u ovoj godini ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve i za potrošače predstavljaju rizik od strujnog udara i požara.

To je rezultat nadzora koji su provele Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko.

Nadzor je obavljen nakon što je 2012. i 2013. godine utvrđeno da 80 posto, a 2014. godine 50 posto produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu na tržištu BiH nije usklađeno s propisima i predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara. Od 1. veljače do 31. svibnja Agencija za nadzor nad tržištem BiH, te tržišne inspekcije Republike Srpske, FBiH i Distrikta Brčko obavili su osam inspekcijskih kontrola u kojima je kontrolirano sedam različitih tipova produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu.

Inspektori su obavili administrativnu i vizuelnu kontrolu proizvoda i odabrali sedam uzoraka za laboratorijsko ispitivanje. Laboratorijskom analizom je utvrđeno da tri uzorka ili 43 posto ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica, te da za potrošače predstavljaju rizik od strujnog udara i požara, saopćeno je iz Agencije za nadzor nad tržištem.

Utvrđeno je da utičnice na kontroliranim uzorcima nemaju zatvarače i da je površina poprečnog presjeka provodnika u savitljivom kablu manja od minimalno dozvoljene.

Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi FBiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko naložili su mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda, a u jednom slučaju izrečene su mjere uništavanja proizvoda.

Ukupno je sa tržišta povučeno 205 i uništena su 94 produžna kabla. U dva slučaja produžni kablovi koji ne odgovaraju propisima i predstavljaju rizik uvezeni su iz Kine, dok je u jednom slučaju riječ o prijenosnoj utičnici proizvođača “Elid” iz Srbije.

(Izvor: Radio Sarajevo)

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar