Agencija za sigurnost hrane: Od 29. 287 uzoraka hrane, 1.409 neodgovarajući

Agencija za sigurnost hrane: Od 29. 287 uzoraka hrane, 1.409 neodgovarajući

Na temelju obrađenih podataka o laboratorijskim analizama hrane dostavljenih od strane laboratorija za kontrolu hrane iz Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine, ukupno je uzorkovano 29.287 uzoraka hrane, od čega je neodgovarajuće bilo 1.409 uzoraka ili 4,81 posto. Na mikrobiološke…

Pročitajte više
Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova u BiH nije sigurno

Više od 40 posto produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu kontroliranih u ovoj godini ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve i za potrošače predstavljaju rizik od strujnog udara i požara. To je rezultat nadzora koji su provele Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko….

Pročitajte više