IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SUGLASNOSTI ZA MHE MARINA PEĆINA

Po zahtjevu Vlade HNŽ kao koncesora za pet mini hidroelektrana na rijeci Rami, u tijeku je postupak izdavanja Prethodne vodne suglasnosti  za prvu od pet mini hidroelektrana koje se planiraju raditi na rijeci Rami. Koncesionar je „ECCO CRIMA“ d.o.o. Prozor – Rama, a Prethodnu vodnu suglasnost (ponovljenu, jer je prvoj…

Pročitajte više
POTPISAN UGOVOR O DODJELI KONCESIJE

POTPISAN UGOVOR O DODJELI KONCESIJE

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kao koncesora, potpisao je s Davorom Rajičem, direktorom tvrtke „ECCO-CRIMA“ d.o.o. Prozor/Rama kao koncesionarom, ugovore o dodjeli koncesije. Ugovori o dodjeli koncesije odnose se na korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne…

Pročitajte više