Lucija Miličević prva žena lovkinja u Lovačkom društvu Vepar općine Prozor Rama

Lucija Miličević prva žena lovkinja u Lovačkom društvu Vepar općine Prozor Rama

Lucija Miličević iz sela Krančići je živi dokaz da se lovom ne bave samo muškarci, nego i žene.

Pročitajte više