KUĆANI: „Mali Vatikan“ u Rami

KUĆANI: „Mali Vatikan“ u Rami

Najslađe trešnje na ovim prostorima su sigurno iz Kućana. Tu su i druge sorte voća: od svakojakih krušaka i jabuka te vinove loze. I danas postoje ostaci trsja. Brojni izvori vode svjedoci su dobre zemlje i Božje brige za svoj narod na Kućanima Među Ramljacima se znalo kazati da su…

Pročitajte više