Detaljne naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva na snazi od 26. listopada

Detaljne naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva na snazi od 26. listopada

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19) na 19. izvanrednoj sjednici održanoj 25.10.2020. godine, u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije na području Federacije BiH, donio je sljedeće naredbe i preporuke: NAREDBE:…

Pročitajte više
Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove/stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe. “O trenutnoj epidemiološkoj situaciji smo…

Pročitajte više
NA SNAGU STUPAJU NOVE NAREDBE U FEDERACIJI BIH

NA SNAGU STUPAJU NOVE NAREDBE U FEDERACIJI BIH

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje će se primjenjivati od danas te ih dostavio kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. svibnja 2020. stanje nesreće uzrokovane…

Pročitajte više
Federalni stožer Civilne zaštite: Sve bolničke i zdravstvene ustanove staviti u funkciju sve raspoložive kapacitete

Federalni stožer Civilne zaštite: Sve bolničke i zdravstvene ustanove staviti u funkciju sve raspoložive kapacitete

Jučer (20. ožujka 2020. godine) u Sarajevu je održana četvrta izvanredna sjednica na kojoj su donesene nove naredbe, preporuke i odluke. Naređeno je svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu na području Federacije BiH da, u skladu sa potrebama, pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem…

Pročitajte više
Pet novih naredbi Federalnog stožera Civilne zaštite

Pet novih naredbi Federalnog stožera Civilne zaštite

U cilju sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH (FBiH) u Sarajevu je 19. Ožujka 2020. Godine održana treća izvanredna sjednica Federalnog stožera civilne zaštite (FSCZ) kojom prilikom je donijeto pet novih naredbi. Od donesenih pet naredbi, četiri su adresirane i općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite na provedbu. Županijskim i…

Pročitajte više