Političkim strankama 2 milijuna KM iz proračuna Federacije BiH, a dječiji doplatak od 10 do 40  KM

Političkim strankama 2 milijuna KM iz proračuna Federacije BiH, a dječiji doplatak od 10 do 40 KM

Političkim strankama dodijeljena su ukupno dva milijuna maraka iz proračuna Federacije BiH, objavljeno je u Službenim novinama Federacije BiH.  Ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa rezultiralo je rezanjem proračunskih sredstava namijenjenih za financiranje političkih stranaka, pa je rebalansom proračuna u oba doma Parlamenta FBiH umjesto 3.800.000 KM političkim strankama…

Pročitajte više