Franjevački fond organizira u Beču koncert za BiH

Franjevački fond organizira u Beču koncert za BiH

Dobrotvorna udruga “Franz Hilf!” pozvala je na već tradicionalni humanitarni koncert u franjevačkoj crkvi u Beču.

Pročitajte više