Povijest Rame: Dijelovi matice umrlih župe Rama iz razdoblja 1746.-1748.

Povijest Rame: Dijelovi matice umrlih župe Rama iz razdoblja 1746.-1748.

9. Na 2i. Agusta i746.[1] Pojde sovoga svita Andria Taraljev iz Trićana kako /je/ Bog otio od go/di/na 26. i0. Na 29. agusta i746. Pođe[2] sovoga svita Kate Anđelina iz Podbora, oružana s/veti/ sacramenti od go/di/na 24. ii. Na 6. Setebra i746. Pojd/e/ sovoga svita Lucia Taraljeva kako Bog otio…

Pročitajte više
Smojnik i Šlimac: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Smojnik i Šlimac: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Smojnik Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana   Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada   bez kata s katom   Smojnik Čalić Ilija Smojnik 0 1 1 . 1 Smojnik Grbeš Petar Smojnik 7 1 1 . 1   Šlimac Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana…

Pročitajte više
Sopot: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Sopot: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova iz 1880. godine

Sopot Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada bez kata s katom Sopot Haćimović Omer Sopot 1 1 1 . 1 Sopot Grubeša Pavo Sopot 5 1 1 . 1 Sopot Jeličić Jakov Sopot 2 1 1 . 1 Sopot Kuraja…

Pročitajte više
Jezero potapa gračačku crkvu

Jezero potapa gračačku crkvu

Vlast je ostala pri odluci da će se gračačka crkva rušiti, tražila je da župnik smiruje svijet prilikom rušenja, ali župnik na to nije želio pristati. Fra Bono je došao i do Izvršnog vijeća u Sarajevu 2. listopada 1953. te tražio da se crkva ne ruši, odnosno da se sagradi…

Pročitajte više
Rama nakon Drugog svjetskog rata: Fra Augustin Brkić u zatvoru

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Fra Augustin Brkić u zatvoru

Fra Augustin Brkić pošao je u Sarajevo 22. srpnja 1946. godine kaneći se zadržati nekoliko dana, ali umjesto u sarajevskom samostanu skrasio se u zatvoru. Sa sobom je nosio bočicu žive kako bi je unovčio pa ga je policija proglasila krivim i ošišala te ga nakon mnogo gnjavaže pustila. Jeftino…

Pročitajte više
Drugi svjetski rat: Borba za Šćit

Drugi svjetski rat: Borba za Šćit

Istog dana 13. srpnja partizani rano ujutro napadaju Šćit. Podaci govo­re kako je Šćit napao III. kragujevački bataljun I. proleterske brigade. Pre­ma istim podacima na Šćitu su bila “54 naoružana neprijatelja: 13 oružni­ka, 27 ustaša i 14 ustaških milicionera”.[1] Velik dio policije i oružnika se razbježao ili je bio zarobljen,…

Pročitajte više
Drugi svjetski rat: Prve pogibije Ramljaka

Drugi svjetski rat: Prve pogibije Ramljaka

Pripadnici narodne zaštite sa Zahuma čuvali su oružje u kući zvanoj vojarna u Brajinovu Docu. Držali su i straže, bojeći se napada s Vukovska, ali sve je to neozbiljno shvaćeno. Kad su Zahumljani na Duhove 25. svibnja 1942. godine otišli na tradicionalni proljetni sajam u Prozor, Vu­ko­v­ljani i njihovi pomoćnici…

Pročitajte više
Drugi svjetski rat: Nova čarkanja s Vukovljanima

Drugi svjetski rat: Nova čarkanja s Vukovljanima

U proljeće 1941. godine neki Vukovljani zapalili su staju Franje Džolana na Zahumu i u njoj je izgorjelo 55 ovaca. Domaćin nikad nije dolazio u sukob s Vukovljanima. Naprotiv, bio je miroljubiv i razborito se ponašao prema svima. Kad su kupreški oružnici nakon tri dana dotjerali s Vukovska Koviljka Đurića,…

Pročitajte više
Sukob Zahumljana s Vukovljanima

Sukob Zahumljana s Vukovljanima

Zahum je planinsko naselje sela Rumboka i u njemu se stanovalo u ljetnom razdoblju, dok bi stoka bila na paši. Kad bi zahladilo, “sprtljavalo se u polje” jer je preko zime bilo teško stanovati u planini; bilo je odveć hladno, znao je napadati visok snijeg, a hladnoća zamrznuti putove te…

Pročitajte više