Priručnik za žene

Priručnik za žene

Ovaj priručnik pokazuje i kakav je bio položaj žena i našem društvu u to vrijeme, a mnogi bi rekli i danas. Davne 1955. godine tiskan je priručnik za žene nazvan “Kućna ekonomija”, u kojima su podijeljeni savjeti kako supruga treba da se ponaša prema svom mužu. Pripremite večeru na vrijeme…

Pročitajte više