Na web stranici Vlade HNŽ dostupni podaci o privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i dopunskoj djelatnosti

Na web stranici Vlade HNŽ dostupni podaci o privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i dopunskoj djelatnosti

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – neretvanske županije okončalo je aktivnosti u svezi s ažuriranjem rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uvjeta prostora, opreme i kadra za privatne poliklinike, privatnu praksu kao i ispunjenje potrebnih uvjeta za obavljanjem dopunske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj skrbi  kao i propisima…

Pročitajte više