Na web stranici Vlade HNŽ dostupni podaci o privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i dopunskoj djelatnosti

Na web stranici Vlade HNŽ dostupni podaci o privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i dopunskoj djelatnosti

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – neretvanske županije okončalo je aktivnosti u svezi s ažuriranjem rješenja kojim se utvrđuje ispunjenost uvjeta prostora, opreme i kadra za privatne poliklinike, privatnu praksu kao i ispunjenje potrebnih uvjeta za obavljanjem dopunske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj skrbi  kao i propisima donesenim temeljem tog Zakona.

Ministarstvo je, u sklopu svoje nadležnosti, poduzelo  mjere da se i formalno – pravno uredi ta oblast, te da se javnosti i potencijalnim korisnicima zdravstvenih usluga omogući jasan uvid u pravovaljano registrirane privatne zdravstvene ustanove, privatnu praksu i dopunsku djelatnost.

Naime, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj skrbi, zdravstvene ustanove i privatne prakse bile su dužne uskladiti svoje organiziranje i poslovanje s odredbama Zakona i propisima donesenim  temeljem Zakona, najkasnije do 10. kolovoza 2012. godine.

Isto tako, nositelji odobrenja za dopunski rad kojima je odobrenje izdano temeljem ranijih propisa, bili su dužni uskladiti se s odredbama Zakona i propisima donesenim temeljem Zakona, također, najkasnije do  10. kolovoza 2012. godine.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ je, uvažavajući narečene zakonske odredbe, u više navrata zatražilo postupanje po istima, te izvršilo reviziju svih rješenja o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra.

U tu svrhu, sve relevantne podatke o privatnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi i dopunskoj djelatnosti – koje su uredno registrirane kod ovog Ministarstva –   možete pronaći na web stranici www.vlada-hnz-k.ba (priloženi dokumenti).

Priloženi dokumenti:

Prilog Veličina
PDF icon Privatna praksa.pdf 124.49 KB
PDF icon Privatne poliklinike.pdf 536.31 KB
PDF icon Dopunska djelatnost.pdf 190.35 KB

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar