PRELIMINARNA LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVIJETE NATJEČAJA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

PRELIMINARNA LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU UVIJETE NATJEČAJA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

Na Preliminarnoj listi koja se nalazi u prilogu su imena 186 studenata koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019/2020 godinu. Na Natječaj je ukupno pristiglo 212 prijava studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu. Prigovor se podnosi Povjerenstvu…

Pročitajte više