Za naknadu se već prijavilo 10 tisuća razvojačenih branitelja

Za naknadu se već prijavilo 10 tisuća razvojačenih branitelja

Skoro 10.000 nezaposlenih razvojačenih branitelja u nešto više od deset dana predalo je zahtjev za isplatu novčane naknade koja im pripada prema novom Zakonu o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih obitelji, rekao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, podsjetivši da je ovaj zakon stupio na snagu 8….

Pročitajte više
Za razvojačene branitelje osigurano 25 milijuna maraka

Za razvojačene branitelje osigurano 25 milijuna maraka

Sukladno zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 milijuna maraka, predviđenih u proračunu FBiH za 2019. na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja, navodi se u…

Pročitajte više
Braniteljima besplatno liječenje, prednost pri zapošljavanju, poticaji, naknade…

Braniteljima besplatno liječenje, prednost pri zapošljavanju, poticaji, naknade…

Besplatna zdravstvena zaštita, liječenje u drugoj županiji, inozemstvu, topličko i klimatsko liječenje, jednokratna novčana pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, osiguranje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje i prioritet pri zapošljavanju te pomoć u slučaju smrti, samo su neka od prava koja će nakon usvajanja novog federalnog zakona imati…

Pročitajte više