REALIZACIJA PROJEKTA: lanci vrijednosti jagodičastog voća

REALIZACIJA PROJEKTA: lanci vrijednosti jagodičastog voća

Općina Prozor-Rama će financirati nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje za svakog odabranog korisnika, analizu tla i 50% troškova za savjetodavne usluge kroz 3 godine a ostatak od 50% troškova za savjetodavne usluge obveza je svakog izabranog korisnika ovog projekta.

Pročitajte više