REALIZACIJA PROJEKTA: lanci vrijednosti jagodičastog voća

Općina Prozor-Rama je podjelom sadnica 04. studenog 2014. godine započela realizaciju projekta „LANCI VRIJEDNOSTI JAGODIČASTOG VOĆA" u suradnji s REDAH-om ( regionalna razvojna agencija za Hercegovinu) i GIZ-om
( Njemačkom agencijom za međunarodnu suradnju) u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj (ProLokal). Dana 07. srpnja 2014. godine objavljen je JAVNI POZIV za odabir korisnika za podizanje nasada maline i kupine. Po završetku javnog poziva odabrano je šest poljoprivrednih proizvođača za podizanje pilot parcela jagodičastog voća.
 
Partneri koji sufinanciraju ovaj projekt su:
 

  • Općina Prozor-Rama
  • GIZ i
  • Odabrani korisnici

Općina Prozor-Rama će financirati nabavku i postavljanje sustava za navodnjavanje za svakog odabranog korisnika, analizu tla i 50% troškova za savjetodavne usluge kroz 3 godine, a preostalih  50% troškova za savjetodavne usluge obveza je svakog odabranog korisnika ovog Projekta.
GIZ financira nabavku sadnica maline ili kupine od 40% (sadnice golih žila), potrebnih za 0,2 ha površine voćnjaka po korisniku. Korisnik sam sufinancira preostalih dio od 60% vrijednosti sadnica. Troškove nabavke sadnica koje sufinancira korisnik smatraju se u vidu robne pozajmice i daje se pod uvjetom da je prva godina grace period i 3 godine povrata.
Povrat zaduženja je moguć u novcu ili u plodovima.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar