Bezbožno društvo i bolesna religioznost

Bezbožno društvo i bolesna religioznost

Religija se stavlja u službu ideologije i praktično niječe vjeru, jer čovjeka odvraća od vječnog, od Boga i usmjerava ga prema konačnom i prolaznom, naciji ili državi Piše: Jozo Šarčević, polis.ba U bh. društvu je moguće da udarna vijest dana bude konverzija dvoje ljudi iz jednog u drugi kolektivitet. Posebno…

Pročitajte više