Tko je platio dug spahiji Kasumu?

Tko je platio dug spahiji Kasumu?

Dajući fratrima zajam od 1.700 groša za popravak crkve i samostana spaljenog 1682. godine, spahija Kasum iz Kasapovića kod današnjeg Novog Travnika, računao je na lijep dobitak, jer je novac pozajmio uz velike kamate. Kad je samostan izgorio, on se držao izreke: “Kad zgrada izgori, dug pobjegne kroz badžu (dimnjak).”…

Pročitajte više