ODRŽANO ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE PO STEČAJNOM POSTUPKU J.P. ŠUME HERCEG BOSNE

ODRŽANO ISPITNO I IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE PO STEČAJNOM POSTUPKU J.P. ŠUME HERCEG BOSNE

U Mostaru je u četvrtak, 11.5.2017. održano ispitno i izvještajno ročište po stečajnom postupku koje se provodi nad J.P. Šume Herceg Bosne d.o.o. Mostar. Za općinu Prozor – Rama je ovo veoma značajan postupak jer se u ovoj općini nalazila Šumarija Rama koja je sastavni dio ovog poduzeća. U ovoj…

Pročitajte više
ŠUME HERCEG-BOSNE: Pokušaj prodaje  imovine na Makljenu u bescjenje

ŠUME HERCEG-BOSNE: Pokušaj prodaje imovine na Makljenu u bescjenje

Prozor-Rama – Općina Prozor-Rama zaustavila prodaju  u bescijenje šume, objekata i zemljišta na Makljenu. Ogromno  područje na Makljenu površine 2.183.536 m2, zajedno sa šumom i zgradama koje su na njemu prodano je po cijeni od samo 0,092 KM/m2. Niti 10 pfeninga po metru četvornom zemljišta sa šumom i zgradama. Po…

Pročitajte više