Suđenje za Uzdol; Akcija na Uzdol nije uspjela, jedino što su stradali civili

Suđenje za Uzdol; Akcija na Uzdol nije uspjela, jedino što su stradali civili

Amir Kurtović potvrdio da  je bio u Dobrom Polju i da je tu vidio Sefera Halilovića osobno, ali se ne sjeća njegova govora. „Nije niko napadao rovove. Prošli smo livadama. Vidio sam samo mrtvu ženu u povlačenju.“ U Sudu BiH, 04. travnja 2017. godine nastavljen je glavni pretres u optužnici…

Pročitajte više