Svjetski dan djetet: Dok susjedi daju poticaje roditeljima, u BiH je privilegija osnovati obitelj

Svjetski dan djetet: Dok susjedi daju poticaje roditeljima, u BiH je privilegija osnovati obitelj

Prema podatcima UN-a, Bosna i Hercegovina ima najnižu stopu fertiliteta u Europi od 1,27 novorođenčadi na ženu. Usporedbe radi, 50-ih godina prošlog stoljeća prosječno rađanje bilo je 4,8 djece na ženu, a 70-ih se smanjuje na 2,6. S druge strane, a u izvješću Međunarodnog monetarnog fonda , navodi se da…

Pročitajte više