Hrvatski telekom najskuplji

Hrvatski telekom najskuplji

SARAJEVO – Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je, nakon provedene analize, dala suglasnost na izmjene cjenika Telekoma Srpske Banja Luka, BH Telecoma Sarajevo i Hrvatske telekomunikacije Mostar, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2017. godine. Izmjene se odnose na uvođenje jedinstvene cijene za pozive prema fiksnim mrežama u Bosni…

Pročitajte više