Rama nakon Drugog svjetskog rata: Teror nove vlasti

Rama nakon Drugog svjetskog rata: Teror nove vlasti

Nova vlast nastojala je držati narod u pokornosti uglavnom terorom. Komandant “kaznene ekspedicije” Sava, radio je što je htio. Da bi zastrašio ljude, zatvarao ih je i mučio, ali nije stao samo na tome. Nova je vlast i ubijala ljude. Tako je 8. rujna 1947. godine ubila nekoliko viđenijih ljudi…

Pročitajte više