Pjegavi tifus u Rami 1897. godine

Pjegavi tifus u Rami 1897. godine

U Rami je 1897. harao pjegavi tifus. Oboljela su dva kapelana, fra Petar Betunac i fra Anto Ravlić. Te godine umrlo je 227 osoba, kršteno je 210 osoba. Župa je 1899. godine imala 3.714 vjernika, 2.006 muških i 1.708 ženskih. Na području tadašnje ramske župe bilo je 2.067 muslimana. Gračačka…

Pročitajte više