Pjegavi tifus u Rami 1897. godine

Pjegavi tifus u Rami 1897. godine

U Rami je 1897. harao pjegavi tifus. Oboljela su dva kapelana, fra Petar Betunac i fra Anto Ravlić. Te godine umrlo je 227 osoba, kršteno je 210 osoba. Župa je 1899. godine imala 3.714 vjernika, 2.006 muških i 1.708 ženskih. Na području tadašnje ramske župe bilo je 2.067 muslimana. Gračačka župa imala je 528 katolika i 513 muslimana, dok je u doljanskoj župi bilo 686 katolika i 485 muslimana. Uzdolska župa imala je 967 katolika i 854 muslimana. Župljani šćitske župe zavjetovali su se nabaviti novo misno ruho u čast Gospi da ih Bog sačuva od pomora.

 

Fra Ljubo Lucić, Rama kroz stoljeća

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar