Predstavnice UG RDPP posjetile članove Udruge  s poteškoćama u kretanju

Predstavnice UG RDPP posjetile članove Udruge s poteškoćama u kretanju

Cilj posjeta bio je da članovi koji nisu u mogućnosti dolaziti na redovne radionice u prostorije Udruge, također osjete da imaju podršku Udruge, te da su bitne i njihove potrebe.

Pročitajte više