Piškite li u moru? Evo što o tome kažu stručnjaci

Piškite li u moru? Evo što o tome kažu stručnjaci

Čak i kada bi svi stanovnici Zemlje mokrili u moru u istom trenutku, štete ne bi bilo, kažu znanstvenici.

Pročitajte više