Na koga je Vlada Republike Hrvatske rasporedila 25,8 milijuna kuna

Na koga je Vlada Republike Hrvatske rasporedila 25,8 milijuna kuna

Vlada Republike Hrvatske je u četvrtak odlučila raspodijeliti 25,8 milijuna kuna za financiranje projekata od interesa za hrvatski narod u BiH. S do sada rekordnih 25,8 milijuna kuna Vlada Hrvatske je odlučila financirati 89 kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH…

Pročitajte više