Perići dobili asfalt

Perići dobili asfalt

Danas je započelo polaganje asfalta na zadnjim dijelovima puta do Perića i kroz samo selo. Iako je ovo selo na vodocrpilištu do sada nisu imali u potpunosti adekvatno riješenu putnu infrastrukturu. Još prije nekoliko godina općina  Prozor-Rama je započela sa rješavanjem puta za ovo selo. Često su se tu znali…

Pročitajte više