PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve

PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve

Prozorom i cijelom Ramom odavno se pripovijedaju legende o starom gradu Prozoru i njegovu padu pod Osmansku vlast. Taj pad se, navodno, dogodio upravo otkrivanjem vodovoda, kojeg su Osmanlije preslijeke te je posada u Prozoru je bila prinuđena na bijeg ili predaju. Legenda koju čuva najstariji ramski dimnjačar Tu legendu…

Pročitajte više