• PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve
  • PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve
  • PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve
  • PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve

PROZOR: Pronađene rimske vodovodne cijevi u blizini crkve

Prozorom i cijelom Ramom odavno se pripovijedaju legende o starom gradu Prozoru i njegovu padu pod Osmansku vlast. Taj pad se, navodno, dogodio upravo otkrivanjem vodovoda, kojeg su Osmanlije preslijeke te je posada u Prozoru je bila prinuđena na bijeg ili predaju.

Legenda koju čuva najstariji ramski dimnjačar

Tu legendu su potvrđivali česti pronalasci ulomaka keramike i vodovodnih cijevi u mjestu Paljike (mjesto iznad Prozora sa zapadne strane ili Stara Borovnica). Izgradnjom pristupnog puta na Paljikama sasvim slučajno su otkrivni ostaci cijevi te su neke od njih sačuvane potpuno čitave.

Pronađene vodovodne cijevi za stari grad Prozor?!

Istražujući dostupnu literaturu i konzultirajući stručne osobe utvrđeno je da se radi o rimskim vodovodnim cijevima, takozvanim tubama

Još kada se svemu doda da je arheolog Enver  Imamović utvrdio kako se u Prozoru nekada nalazila rimska vila rustica onda je sasvim jasno da je riječ o rimskom vodovodu.

Arheolog Enver Imamović je mišljenja: „Vodovodne cijevi, zvane tube, kakve su pronađene, korištene su kako u rimsko doba tako i u srednjem vijeku, a i u tursko doba. Manje, više, identične su, uz određene varijacije što je zavislilo od mjesne  radionice. U načelu, rimske su masivnije, kvalitetnije i imaju deblje stjenke. U nekim slučajevima na njima je utisnut žig radionice gdje su rađene. Srednjovjekovne i one i iz turskog doba su nešto manje sa tanjim stjenkama, često s deformacijama. Ne bi bilo nemoguće da ove koje Vi imate potječu iz rimskog doba s obzirom na kvalitetu. Na mjestu današnjeg Prozora i u užoj okolici bilo je rimskih nalazišta. Ako to potječe iz bliže okolice moguće da se radi o tzv, rimskoj vili rustici, odnosno ladanjskoj vili.“

Ovih dana mještani Paljika koji prolaze ili koriste prostor iznad prozorske crkve su dojavili Ramskom Vjesniku kako su se na površini pojavile cijevi

Na licu mjesta je utvrđeno da je riječ o cijevima, odnosno tubama koje su na samoj površini. Cijevi se nalaze na putu preko livade kojom prolaze traktori i sigurno bi pri prvom slijedećem prolazu bile uništene. Dio oko vidljivih cijevi je očišćen, fotografiran te su iste ponovno zasute zemljom kako ne bi bile oštećene u periodu prije arheoloških istraživanja.

O najnovijem pronalasku je obavješten Ured društvenih djelatnosti općine Prozor-Rama koji će poduzeti daljnje nephodne korake.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing