Što sve skriva tajni život Fidela Castra?

Što sve skriva tajni život Fidela Castra?

Opća percepcija koju ljudi imaju o Fidelu Castru, a koju je i on sam pomogao stvoriti, uključuje da je bio gorljivi revolucionar koji nije imao vremena za užitke, koji je prezirao praznike kao buržujske i tvrdio je da živi u nečemu nalik kolibi. Jedini luksuz koji je i sam priznavao…

Pročitajte više