Adriatic Metals pripremio Procjenu utjecaja na okoliš i društvo, što je prekretnica u razvoju rudnika u Varešu

Adriatic Metals pripremio Procjenu utjecaja na okoliš i društvo, što je prekretnica u razvoju rudnika u Varešu

Britanska kompanija Adriatic Metals, vlasnica Eastern Mininga koji posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju u Bosni i Hercegovini, na Projektu Vareš s dva istražna lokaliteta Veovača i Rupice, gdje se nalaze značajne količine plemenitih metala, načinila je Procjenu utjecaja na okoliš i društvo (ESIA) u skladu s najboljim međunarodnim praksama.
Objavljivanje ovog dokumenta predstavlja prekretnicu u razvoju polimetalnog rudnika Projekta Vareš
U sveobuhvatnom planu upravljanja sadržani su rezultati okolišnih, društvenih i zdravstvenih mjera ublažavanja, koje će omogućiti kompaniji da započne potpuno siguran razvoj i provedbu projekta u interesu svih interesnih grupa, i zajednice i okoliša. ESIA-u je sačinio Wardell Armstrong International u skladu s provedbenim zahtjevima Ekološke i socijalne politike Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz 2019. godine. Dokument je trenutno, na 60 dana dostupan na internetskoj stranici Adriatic Metalsa radi davanja komentara prije konačne objave.
Podaci u studiji čine sveobuhvatan paket Planova upravljanja okolišem i društvom, koji će usmjeravati aktivnosti kompanije tokom razvoja, eksploatacije i naposljetku stavljanja van pogona polimetalnog rudnika Projekta Vareš. Paul Cronin, generalni direktor Adriatic Metalsa, podcrtao je kako finaliziranje prve ESIA-e za prirodne resurse u Bosni i Hercegovini predstavlja značajan korak.
“To podcrtava našu predanost ka primjeni najboljih međunarodnih praksi prema zajednici i okolišu Nakon što smo, poslije skoro dvije godine, priveli kraju rad na studiji, naši požrtvovani i posvećeni uposlenici mogu započeti s razvojem Projekta Vareš, sigurni da poznaju zahtjeve zajednice i da imaju na raspolaganju sredstva kojima mogu minimizirati, i po potrebi, ublažiti utjecaje naših operacija”, izjavio je Cronin.
Eric Rasmussen, direktor prirodnih resursa pri Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), naglasio je je da je cilj ESIA-e bio ispunjenje zahtjeva iz Ekološke i socijalne politike EBRD-a iz 2019. godine, koji propisuju upravljanje okolišnim i društvenim utjecajima i rizicima u okolini rudnika
“EBRD je pružao podršku Adriatic Metalsu u sačinjavanju ESIA-e, koja postavlja visok standard za polimetalni rudnik Projekta Vareš, kao i za buduće projekte”, rekao je Rasmussen. Kompanija je, inače, već ranije završila i odvojeni proces dobivanja lokalnih dozvola, koji je također sadržavao procjenu okolišnih utjecaja projekta. Svrha sada objavljene ESIA-e je dokumentiranje postojećih okolišnih i društvenih uvjeta, opisivanje svih predstojećih radova na rudniku, aktivnosti na izgradnji, operacijama i stavljanju izvan pogona četiri glavne komponente Projekta Vareš. To su podzemni kop Rupice sa pripadajućom nadzemnom infrastrukturom, pogon za preradu Vareš (VPP), skladište jalovine (TSF) te 24,5 kilometara teretnog puta koji spaja pogon za preradu sa Rupicama. Ekološki, društveni i zdravstveni aspekti ovih područja integrirani su u finalni dizajn Projekta Vareš, izbjegavajući sve velike štetne utjecaje. Konačna verzija ESIA-e će uključiti sve komentare po potrebi i svi dokumenti će nakon toga biti dostupni, na engleskom i bosanskom jeziku, na web stranicama kompanije.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar