AGENCIJA ZA RAD: Ne može se reći da BiH nedostaje radne snage

AGENCIJA ZA RAD: Ne može se reći da BiH nedostaje radne snage

Brojevi izdanih radnih dozvola za strance u BiH su već godinama slični tako da ne možemo reći da negdje nedostaje radne snage, posebno imajući u vidu da je jedno od najbrojnijih zanimanja na evidenciji nezaposlenih osoba trgovac, rečeno je FENI iz Agencije za rad i zapošljavanje (ARZ) BiH.

Pojašnjavaju da se tradicionalno najveći broj radnih dozvola izdaje za djelatnost trgovine, te da je ova godina izuzetak sa povećanjem broja radnih dozvola za građevinarsvo zbog pokretanja određenih infrastrukturnih projekata na koridoru V-C, ali i drugim projektima.

“Ako gledamo broj izdanih radnih dozvola u BiH, vidimo da taj broj nije veliki i kreće se od 0,3 do 0,4 posto ukupnog broja zaposlenih u BiH i uglavnom se radi o radnim dozvolama koje su izdate osobama koje imaju ključnu ulogu u poslovanju nekog poduzeća, bilo da se radi o vlasnicima djelatnosti ili osobama iz uprave”, navode iz ARZ.

Također, dodaju da se već godinama najveći broj radnih dozvola izdaje državljanima Srbije, zatim Turske, Hrvatske i Kine

Iz Agencije napominju da je zapošljavanje stranaca u BiH zakonski uređeno, sa razrađenim aktivnostima u domenu zakonodavstva, povezanosti institucija i kontrolnim mehanizmima.

Ističu da je zakonski okvir za zapošljavanje stranaca liberalan, neprestano se inovira, usklađen je sa zakonodavstvom zemalja EU i razvijenim zemljama i nudi brojne olakšice u svrhu privlačenja direktnih stranih investicija, mogućnosti sezonskog zapošljavanja, visokokvalificiranog zapošljavanja, izdavanje radnih dozvola osnivačima i ključnim licima u preduzećima bez ikakvih ograničenja, izuzeća izdavanja radnih dozvola izvan kvote i izuzeća od posjedovanja radnih dozvola.

“U Federaciji BiH radne dozvole izdaju kantonalne službe za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, uz odobrenje Federalnog zavoda za zapošljavanje. U Republici Srpskoj, radnu dozvolu izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske nadležna prema sjedištu poslodavca, dok je u Brčko distriktu BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH nadležan organ za izdavanje radnih dozvola za rad stranaca u distriktu”, precizirano je.

Osim ostalih uvjeta za izdavanje radnih dozvola, iz ARZ tvrde da je ključna stvar da se na evidenciji nezaposlenih prema sjedištu poslodavca ne nalazi nezaposlena osoba koja ispunjava uvjete u skladu sa zahtjevom za izdavanje radne dozvole i da ulazi u utvrđenu kvote radnih dozvola na godišnjem nivou

Ključna stvar koju udruženja poslodavaca entiteta i Brčko distrikta BiH traže je povećanje kvota za zapošljavanje stranaca na godišnjem nivou, jer smatraju da se za pojedina zanimanja na tržištu rada u BiH već ne može naći potrebna radna snaga, već se mora uvoziti iz drugih zemalja. To je sada pitanje za nadležne organe vlasti kako uskladiti primjenu kvotnog sistema kao mehanizma kontrole zapošljavanja stranaca u BiH, prvenstveno kao mehanizma zaštite domaće radne snage, vodeći računa o eventualnim potrebama poslodavaca za masovnijim zapošljavanjem stranih radnika”, naglašavaju iz ARZ.

Podcrtano je da se u svakim slučaju kvote mogu povećati na zahtjev poslodavaca, kao što je bio slučaj u ovoj godini, a bitno je reći da udruženja poslodavaca sudjeluju u kreiranju kvota za svaku godinu jer ih entitetski zavodi za zapošljavanje, kao nadležne institucije, uključe u ovu proceduru.

Inače, u Bosni i Hercegovini u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. ukupno je izdato 1.270 radnih dozvola. Posmatrano po djelatnostima, 331 dozvola je izdata za građevinarstvo, 191 za trgovinu, 137 za poslovanje nekretninama, 106 za  umjetnost, zabavu i rekreaciju, te 100 za prerađivačku industriju.

U 2021. izdato je 2.775 radnih dozvola, a prethodnih godina taj broj se kretao između 2.400 do 2.900.

Izvor: Dnevni.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar