AUDIO: Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

AUDIO: Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na 12. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama vijećnici su usvojili Nacrt Proračuna Općine Prozor-Rama za 2018. godinu u iznosu od 21.747.000,00KM.

Porezni prihodi planirani su iznosu od 2.385.000,00, a neporezni prihodi planiraju se u iznosu od 14.385.000 KM.

Planirana su redovna sredstva od hidroakumulacije u iznosu od  8.830.000,00 KM i sredstva hidroakumulacije po tužbama u iznosu od 5.175.000,00 KM.

Kada su u pitanju rashodi za kapitalna ulaganja je planirano 12.375.000,00 KM.

Obrazlažući Nacrt Proračuna za 2018.godinu, načelnik Općine dr. Jozo Ivančecić je naglasio da će se nastaviti s kapitalnim ulaganjima u korist svih žitelja ove općine, te je izdvojio nastavak izgradnje vodovoda i nastavak radova na potezu od Družinovića, Šlimca, Lapsunja, Ometala, Ćališa, Gmića, Paljika i Borovnice. Planirani su  i radovi na primarnom vodovodu Mahala-Međugorje. Radit će se i vodovod za druga naselja, kao što su Perići, Duge, Lug i Hudutsko te završetak vodovoda Gračac. Gradit će se i lokalni putovi, gradske ulice, Gradska mrtvačnica, Gradska tržnica, zgrada Općine, radovi na sanaciji Gradskog stadiona i izgradnja nove svlačionice.

Načelnik je dodao da će se dati potpora izgradnji vjerskih objekata, nastavit će se izgradnja i opremanje školskih objekata, sortiranje otpada i reciklažno dvorište, sudjelovanje u međunarodnim projektima i sl.

Po Načelnikovim riječima u idućoj godini planirane su i ozbiljnije aktivnosti na izgradnji novog Dječijeg vrtića.

Na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Izmjene i dopune Proračuna Općine Prozor-Rama za 2017.godinu.

U izlaganju o Rebalansu Proračuna za 2017.godinu, pomoćnik načelnika Ivo Zane je kazao kako se planirani Proračun za 2017. godinu neće ostvariti u prvobitnom planu, odnosno prihodi, a i radhodi bit će manji za cca 4.500.000,00 KM. Na prihodovnoj strani najveće smanjenje u odnosu na prvobitni plan odnosi se na sredstva hidroakumulacije, tako da se planira ispunjenje s 54 posto, što se automatski odrazilo i na ukupnu  prihodovnu i rashodnu stranu. Ovo smanjenje prihoda najviše se odrazilo na investicijska ulaganja. Tekuća rezerva je smanjena na 350.000,00.

Poslušajte tonski zapis Radio Rame, u kojem su Rebalans Proračuna za 2017. i  Nacrt Proračuna za 2018. obrazložili Ivo Zane, pomoćnik načelnika i načelnik dr. Jozo Ivančević.

Javna rasprava o Nacrtu Proračuna za 2018. godinu će biti održana 5. prosinca u 10 sati u Domu kulture u Prozoru.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o financiranju deficita iz gotovinskog toka, a na znanje su primili Informaciju o aktivnostima na rješavanju problema ruševnih objekata na području općine Prozor-Rama i Informaciju o prikupljnju sredstava za općinu Prozor-Rama za 2015,2016. i 2017. godinu temeljem raspodjele sredstava, općih i posebnih vodnih naknada prikupljenih temeljem članka 177. Federalnog Zakona o vodama i članka 74. Zakona o vodama HNŽa.

 

 

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar