Jašarević u izjavi: Komandat Buza je morao provesti istragu

Jašarević u izjavi: Komandat Buza je morao provesti istragu

Za zločin počinjen u Uzdolu, Tužiteljstvo BiH optužilo je Buzu, bivšeg komandanta Samostalnog prozorskog bataljona ABiH. Prema optužnici, pripadnici Samostalnog bataljona su, pod kontrolom optuženog, u rujnu 1993. izvršili napad na stanovništvo sela Uzdol i zaselaka Križe, Zelenika i Raiči te ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti.

Na današnjem raspravnom vijeću trebao je svjedočiti Jusuf Jašarević, načelnik Službe vojne bezbjednosti A BiH u vrijeme zločina. Međutim, zbog zdravstvenog stanja svjedoka Jašarevića pročitana je njegova izjava iz 2009. godine.

Prije čitanja zapisnika, Tužiteljstvo je saslušalo vještaka Abdulaha Kučukalića na okolnosti zdravstvenog stanja svjedoka Jašarevića. Vještak je kazao da je svjedok imao dva moždana udara, te da je došlo do značajnog oštećenja mentalnih funkcija.

“Ovakva oštećenja utječu na njegov proces sjećanja i pamćenja događaja o kojima treba svjedočiti. Svjedok nije sposoban da precizno i jasno iznese svoja sjećanja. On ni emocionalno ne može da prati sudski proces”, istakao je Kučukalić.

Stoga je tužiteljica pročitala zapisnik saslušanja svjedoka Jusufa Jašarevića, nekadašnjeg načelnika Službe vojne bezbjednosti Štaba vrhovne komande Oružanih snaga BiH, u iskazu datom 2009. godine u kojem je kazao da se informacije o zločinu u Uzdolu  iz rujna 1993. sjeća kao “veoma šturog opisa događaja”. Kako je rekao, navedeno je da su jedinice Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koristile naoružane civile u borbi s jedinicama Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), te da je bilo gubitaka.

Naveo je da je Šestom korpusu ABiH izdao usmjerenje kako bi se prikupile informacije o „incidentu“ u Uzdolu, istaknuvši da nisu bili zadovoljni dostavljenim podacima.

Svjedok je ispričao da se ne sjeća koji je bataljon bio u Uzdolu, ali mu je poznato da je tim bataljonom rukovodio izvjesni Buza, dodavši da ne zna da li je taj bataljon imao vojnu policiju.

“Nemam precizan odgovor koje su radnje obavljene u istrazi počinjenog zločina u Uzdolu. Komandant jedinice čiji su pripadnici počinili zločin dužan je narediti istragu. Civilna policija je bila dužna da pruži pomoć. Komandant Buza je dužan da izda naredbu za istragu”, kazao je svjedok.

Prema njegovim riječima, nije mu poznato da li je Buza naredio istragu, te se ne sjeća je li dostavljen izvještaj.

Svjedoku je, prilikom uzimanja iskaza u istrazi, pokazan dokument od 20. rujna 1993., za koji je on rekao da ga je potpisao komandant Enver Buza. Pojasnio je da je taj izvještaj naslovljen na Šesti korpus, te da ima elemente istražnih podataka i borbenih elemenata.

Suđenje se nastavlja 5. prosinca.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar