Doljani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Doljani: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Danas donosimo popis stambenih objekata i njihovih vlasnika mjesta Doljani iz 1880. godine.

Doljani

Mjesto Vlasnik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Doljani Barišić Tomo

Barišić Josip, suvlasnik

Fezić Ibro, aga iz Prozora

Doljani 22 1 1 . 2
Doljani Bradarić Andria Doljani 41 1 2 . 4
Doljani Bradarić Ante

Bradarić Mato, suvlasnik

Mijić Jakov, suvlasnik

Doljani 42 1 1 . 2
Doljani Bradarić Jure Doljani 40 1 1 . 4
Doljani Bradarić Marian Doljani 39 2 1 . 3
Doljani Čolić /Lukić/ Josip

Čolić Jakov, suvlasnik

Čolić Martin, suvlasnik

Doljani 61 1 1 . 2
Doljani Čolić Joso

Čolić Tomo, suvlasnik

Čolić Luca, suvlasnik

Miličević Martin, suvlasnik

Doljani 60 1 1 . 2
Doljani Ćorić Stipo

Fezić Ibro, aga iz Prozora

Doljani 28 1 1 . 2
Doljani Glavan Andria Doljani 54 1 1 . 2
Doljani Grboša Joso

Hasidić Omer, aga

Doljani 52 1 1 . 2
Doljani Hasidić Omer Doljani 1 1 1 . 2
Doljani Ivanković Ivan

Zajmović Mušan, aga iz Prozora

Doljani 23 1 1 . 2
Doljani Josipović Andria Doljani 46 1 1 . 2
Doljani Josipović Joso

Josipović Marian, suvlasnik

Doljani 45 1 1 . 2
Doljani Junusović Ahhed Doljani 12 1 1 . 2
Doljani Junusović Ibro Doljani 11 1 1 . 2
Doljani Junusović Selima Doljani 13 1 1 . 2
Doljani Jurić Andria Doljani 50 1 1 . 2
Doljani Jurić Ivan Doljani 48 1 1 . 2
Doljani Jurić Joso Doljani 49 1 1 . 2
Doljani Jurić Mato Doljani 47 1 1 . 2
Doljani Katolička crkva Doljani 0 1 1 . 2
Doljani Klepić /Ramljak/ Joso Doljani 29 1 1 . 2
Doljani Klepić Mato Doljani 25 1 1 . 2
Doljani Klepić Pavo Doljani 30 1 1 . 2
Doljani Klepić Stipo Doljani 27 1 1 . 2
Doljani Kubić Alija Doljani 4 1 1 . 2
Doljani Kubić Osman Doljani 5 1 1 . 2
Doljani Lebić Jozo Doljani 23 1 1 . 2
Doljani Lucević Jure Doljani 38 1 1 . 2
Doljani Marianović Joso Doljani 58 1 1 . 2
Doljani Marianović Jure Doljani 59 1 1 . 2
Doljani Marianović Marko Doljani 57 1 1 . 2
Doljani Matić Joso Doljani 37 1 1 . 2
Doljani Matić Pero Doljani 36 1 1 . 2
Doljani Miličević Ivan Doljani 24 1 1 . 2
Doljani Rizvanović /Rizvić/ Mijo Doljani 2 1 1 . 2
Doljani Sarić Huso Doljani 17 1 1 . 2
Doljani Sarić Omer Doljani 18 1 1 . 2
Doljani Seleizlić /!/ Omer Doljani 16 1 1 . 2
Doljani Stipanović Ivan Doljani 34 1 1 . 4
Doljani Stipanović Pavo Doljani 33 1 1 . 4
Doljani Stipanović Pero Doljani 51 1 1 . 2
Doljani Stipanović Stipo Doljani 43 1 1 . 2
Doljani Stipanović Toma Doljani 35 1 1 . 2
Doljani Stipić Ante Doljani 0 1 1 . 2
Doljani Stipić Ivan Doljani 44 1 1 . 2
Doljani Šafro Alija Doljani 10 1 1 . 2
Doljani Šitum Martin Doljani 20 1 1 . 2
Doljani Šitum Mate Doljani 19 1 1 . 2
Doljani Tasovac Ibro Doljani 3 1 1 . 2
Doljani Tutiš Andrija Doljani 55 1 1 . 2
Doljani Tutiš Ivan Doljani 53 1 1 . 2
Doljani Tutiš Stipo Doljani 54 1 1 . 2
Doljani Zahirović Meho Doljani 14 1 1 . 2
Doljani Zahirović Mušin Doljani 0 1 1 . 2
Doljani Zahirović Omer Doljani 15 1 1 . 2
Doljani Zarić Andrija Doljani 31 1 1 . 2
Doljani Zarić Mijo Doljani 31 1 1 . 2
Doljani Zelenika Ilija Doljani 32 1 1 . 2
Doljani Zukić Ahmed Doljani 6 1 1 . 2
Doljani Zukić Ibro Doljani 8 1 1 . 2
Doljani Zukić Mahmud Doljani 7 1 1 . 2
Doljani Zukić Omer Doljani 9 1 1 . 2

 

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar