Za dvije godine mandata ispunili četiri obećanja

Za dvije godine mandata ispunili četiri obećanja

Stranke koje čine vlast u Federaciji (HDZ BiH, SDA i SBB) dale su ukupno 364 obećanja na izborima 2014. godine, dok su stranke koje su formirale Vijeće ministara BiH (SDA, HDZ i SBB, SDS i PDP) dale 144 obećanja. Vlast na državnoj razini ispunila je tri, a vlast u Federaciji jedno predizborno obećanje u Federaciji.

Od 408 obećanja koje su dale stranke koje čine vlast na federalnoj i državnoj razini ispunjeno je u dvije godine njihovog mandata njih samo 4 i to tri na državnoj razini i jedno predizborno obećanje u Federaciji.

Ovo je podatak iz izvještaja o rezultatima monitoringa obećanja koja su u predizbornoj kampanji dale partije koje čine Vladu FBiH (SDA, HDZ i SBB) i Vijeće ministara BiH (SDA, HDZ i SBB, SDS i PDP), a koju je predstavio istraživački tim Istinomjer.

Prema istim informacijama na polovini mandata Vlade FBiH 9 posto obećanja vladajućih stranaka ima veliku vjerojatnoću za ispunjenost do kraja mandata. Sličan je rezultat stranaka koje čine Vijeće ministara BiH, gdje se u ovoj kategoriji nalazi 10 posto obećanja.

Obećavalo se sve i svašta

Stranke koje čine vlast u Federaciji dale su ukupno 364 obećanja na izborima 2014. godine. U davanju obećanja prednjačila je SDA koja je obećala rješenje za čak 218 problema. Zanimljivo je da stranke vlasti nisu uopće započele, niti ozbiljno razmišljale o čak 263 obećanja. Iz Istinomjera kažu kako je dobro da je značajan napredak postignut u radu na 33 obećanja u Federaciji.

Kada je u pitanju razina BiH bilo je znatno manje obećanja, a ponovno je prednjačila SDA.

Najveći postotak uspješno realiziranih obećanja je u oblasti socijalne politike (25%), a najmanji u oblasti ekonomije (2%).

Na razini BiH, a nakon ulaska SBB-a u Vijeće ministara BiH ukupno je od strane Istinomjera praćeno 144 obećanja, od čega je čak 54 obećanja dala SDA. Najmanje obećanja na državnoj razini dao PDP, tek 15. Od svih danih obećanja na državnoj razini u kategoriji slabe vjerojatnoće i dalje se nalazi čak 115 obećanja.

Pozitivna ocjena za vanjsku politiku

Ako se gledaju pojedinačne oblasti djelovanja izvršne vlasti, najviše pozitivno ocijenjenih obećanja na državnoj razini je u vanjskoj politici, a najlošija je oblast pravne države, u kojoj se nijedno od 19 obećanja ne nalazi u kategoriji moguće ostvarivosti.

Zanimljivo je kako je skoro polovina od ukupnog broja obećanja u Federaciji dana u oblasti ekonomije (167 od 364), od čega je značajniji rezultat postignut tek u tri obećanja, a u 118 nije bilo nikakvog napretka. Medu obećanjima na kojima je započet rad nalaze se obećanja o aktivnostima na izgradnji tehnoloških parkova i jačanju financijske discipline, o lakšem pokretanju poslovanja, o šumama, poljoprivredi, otkupu domaćih proizvoda…

Iz Istinomjera napominju kako je na razini FBiH došlo i do zastoja u brojnim obećanjima koja odnose na cestogradnju.

Kada je u pitanju ekonomija na razini BiH je postignut bolji rezultat u oblasti ekonomije nego u Federaciji. U ovoj oblasti je SDA zabilježila drugo ispunjeno obećanje (usvajanje i strategija prometa BiH).

U oblasti socijalne politike, od ukupno 93 obećanja u FBiH bilježi se značajniji progres u ispunjavanju 22, što je napredak u odnosu na prošlu godinu, iako je veći dio danih obećanja (54) i dalje bez napretka.

Državno uređenje na razini Federacije je oblast u kojoj, na polovini mandata aktualne Vlade nema nijedne pozitivne ocjene, od 15 obećanja koja su dale stranke na vlasti na 12 nije ni započet rad, dok su prekršena tri obećanja SDA i HDZ-a, koja se odnose na troškove, plaće i naknade u administraciji, koji su u protekloj godini porasli.

Na državnoj razini je 21 od 26 obećanja ostalo nezapočeto, uključujući i goruća pitanja poput izmjena Izbornog zakona, statusa Grada Mostara, te presude “Sejdić i Finci”. Istraživački tom Istinomjera na koncu je kazao kako je u drugoj godini mandata vlast napravila mali pomak u odnosu na prvu godinu mandata. Na razini BiH, udio pozitivno ocijenjenih obećanja porastao je sa 3 na 10 posto, dok udio najlošije ocijenjenih obećanja porastao sa 79 na 80 posto.

U Federaciji je udio obećanja u kategoriji velike vjerojatnoće za ispunjenost porastao sa 2  na 9 posto, dok su obećanja sa slabom šansom za ispunjenost smanjena sa 81 na 72 posto.

Zdravstvo na čekanju: Na oblasti zdravstva u FBiH se također nije radilo u posljednjih godinu dana, te je 15 od 16 obećanja ostalo bez ikakvog napretka, uključujući i pitanja poput reforme zdravstvenog sektora i osiguranja pokrivenosti zdravstvenom zaštitom za sve građane. U progresu je samo obećanje o kontinuiranoj reviziji esencijalne liste lijekova. Jedino obećanje u ovoj oblasti na državnom nivou, o osnivanju državnog ministarstva zdravstva, i dalje je nezapočeto.

Približavanje EU: U oblasti vanjske politike sve stranke su dale obećanja o približavanju BiH Europskoj uniji, te je osam ovakvih obećanja, od ukupno 41, dobilo ocjenu “u progresu” nakon aplikacije i dobivanja upitnika Europske komisije za razliku od obećanja o približavanju Bosne Hercegovine NATO-u, gdje nije bilo progresa.

Obrazovanje: U oblasti obrazovanja, znanosti, kulture, sporta i mladih, od ukupno 59 obećanja danih na obje razine vlasti, ovom izvještajnom periodu započet je rad na njih šest, a značajniji napredak zabilježen je u njih pet, uključujući omogućavanje pripravničkog staža i zapošljavanje mladih kroz Uredbu o poticanju zapošljavanja Vlade FBiH. S druge strane zaustavljen je rad na obećanom obaveznom srednjoškolskom obrazovanju u FBiH, jer od početka 2016. godine, kada je Vlada usvojila Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog dvogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja, više nije rađeno na ovom pitanju.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo

Dnevni list

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar